fbpx

10.000 դրամի նվեր քարտը սպասում է քեզ․․․

Սկսած 2022թ․ Դեկտեմբերի 1-ից կարող ես օգտվել այս նվեր քարտից։

  • Ակցիան գործելու է միայն iNet հաճախորդների համար՝ ինչպես ներկա, այնպես էլ նախկին
  • Անհրաժեշտ է ասել պարզապես Ձեր ID համարը
  • Գնումների նվազագույն գումարը պետք է կազմի 100,000դրամ
  • Չափագրում և նախնական գնառաջարկ են անում ընդամենը 2 ժամվա ընթացքում
  • Ակցիան կգործի մինչև 31.01.2023թ-ը
Դե ի՞նչ, սա էլ կոնտակտային տվյալները www.inetsystems.am, 060 888777

Copyright © 2023 I-NET LLC. All rights reserved.