fbpx

Ինտերնետ Բիզնեսի համար

Սուպեր արագ ինտերնետ Ձեր բիզնեսի համար 

Օպտիկական բիզնես փաթեթներ

FTTX CS

5900 Դ ամսական
 • 20 Մբ/վ
 • Օպտիկական ցանց
 • Wifi մոդեմն անվճար
 • ---

FTTX CM

8900 Դ ամսական
 • 40 Մբ/վ
 • Օպտիկական ցանց
 • 5 GHz Wifi անվճար
 • ---

FTTX CL

13900 Դ ամսական
 • 60 Մբ/վ
 • Օպտիկական ցանց
 • 5 GHz Wifi անվճար
 • 1 Real IP անվճար

iNet բիզնես փաթեթներ

iNet CS

6000 Դ ամսական
 • Անսահմանափակ
 • 10 Մբ/վ*
 • Wifi մոդեմն անվճար

iNet CM

8000 Դ ամսական
 • Անսահմանափակ
 • 20 Մբ/վ*
 • Wifi մոդեմն անվճար

iNet CL

12000 Դ ամսական
 • Անսահմանափակ
 • 35 Մբ/վ*
 • Wifi մոդեմն անվճար

Copyright © 2023 I-NET LLC. All rights reserved.