fbpx

Ֆիքսված ինտերնետ Տան համար

Ունեցե՛ք թույն ֆիքսված օպտիկական ինտերնետ մեկ հպումով

☃️Օպտիկական ինտերնետ☃️

🎁Կրկնակի արագ ինտերնետ🎁

Մինչև փետրվարի 29-ը

☃️FTTX S

3900 Դ ամսական
 • 100 Մբ/վ 🎁
 • Wifi անվճար
 • Գիշերը X2 արագ
 • Օպտիկական ցանց

☃️FTTX M

5500 Դ ամսական
 • 300 Մբ/վ 🎁
 • Premium Wifi անվճար
 • Գիշերը X2 արագ
 • Օպտիկական ցանց
Լավագույն

☃️FTTX XXL

6900 Դ ամսական
 • 600 Մբ/վ 🎁
 • Premium Wifi անվճար
 • Գիշերը X2 արագ
 • Օպտիկական ցանց

iNet ինտերնետ փաթեթներ

iNet S

3990 Դ ամսական
 • 25 Մբ/վ
 • Wifi մոդեմն անվճար
 • Գիշերը X2 արագ
 • Միացումն անվճար

iNet M

4990 Դ ամսական
 • 35 Մբ/վ
 • Wifi մոդեմն անվճար
 • Գիշերը X2 արագ
 • Միացումն անվճար

iNet L

5990 Դ ամսական
 • 50 Մբ/վ
 • Wifi մոդեմն անվճար
 • Գիշերը X2 արագ
 • Միացումն անվճար

*Տարիֆները գործում են միայն օպտիկական ցանցի սպասարկման ծածկույթում և 12 ամսվա բաժանորդագրության դեպքում։

Անհրաժե՞շտ է TV կամ փաթեթներ, անցե՛ք հղումով

Copyright © 2023 I-NET LLC. All rights reserved.